Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński Kancelaria Komornicza nr VIII w Płocku ul. Górna 32, 09-402 Płock Polska
(24) 366 10 66
plock.stopczynski@komornik.pl

Wnioski

Poniżej umieszczone zostały wzory wniosków do pobrania. Każdy składany wniosek powinien być wypełniony czytelnie oraz powinien zawierać jak najwięcej szczegółów identyfikacyjnych dłużnika oraz numer konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności.
Tak wypełniony wniosek, wraz z oryginałem tytułu wykonawczego, należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii komornika.  

Wszystkie wnioski składane do naszej kancelarii komorniczej powinny, w sposób jasny i czytelny, zawierać wszystkie niezbędne dane do szybkiej identyfikacji dłużnika, a także powinny zawierać numer konta bankowego, na który będą przekazywane wyegzekwowane należności. Wypełniony wniosek, z dołączonym oryginałem tytułu wykonawczego, należy złożyć osobiści w siedzibie kancelarii komorniczej lub za pośrednictwem poczty.