Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński Kancelaria Komornicza nr VIII w Płocku ul. Górna 32, 09-402 Płock Polska
(24) 366 10 66
plock.stopczynski@komornik.pl

KOMORNIK SĄDOWY

Przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński
Kancelaria Komornicza nr VIII w Płocku

REWIR

Obszar działalności do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom.

LICYTACJE

Aktualne licytacje

WNIOSKI

Wzory wniosków do pobrania

INFORMACJA

W związku z pandemią SARS-CoV-2, w celu zapewnienia ochrony zarówno pracowników kancelarii jak i interesantów, przyjęcia interesantów odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-15:00 z zachowaniem reżimu sanitarnego tj. w szczególności:

-obowiązkowa dezynfekcja rąk;

-obowiązkowe zakrywanie ust i nosa;

-obowiązek zachowania dystansu społecznego.

Ponadto przyjęcia interesantów odbywają się pojedynczo.

Osoby które nie będą stosowały się do w/w zaleceń, nie będą obsługiwane. W przypadku uporczywego łamania zasad sanitarnych, sprawa będzie zgłaszana do sanepidu. Ponadto niezastosowanie się do wezwania do wydalenia z miejsca czynności będzie wiązało się z nałożeniem grzywny przez komornika w wysokości do tysiąca złotych (art. 764 kpc).

W razie braku konieczności, kancelaria preferuje kontakt telefoniczny (tel. 24 366 10 66) oraz korespondencyjny:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Płocku
Paweł Stopczyński
Kancelaria Komornicza nr VIII w Płocku ul. Górna 32
09-402 Płock ul. Górna 32
lub mailowo na adres:  plock.stopczynski@komornik.pl

Wpłaty gotówkowe są możliwe, jednak preferowane są wpłaty na rachunek komornika: 

91 16001462 1837 0663 6000 0001

w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko oraz sygn. Km

UWAGA!
Dokonując wpłat na nasze konto,  zawsze należy podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko
lub nazwę firmy.

BANK BNP Paribas SA

91 1600 1462 1837 0663 6000 0001

Aktualności

Poniżej znajdują się najnowsze licytacje

Kontakt


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński Kancelaria Komornicza nr VIII w Płocku
ul. Górna 32 Płock Mazowieckie 09-402 Płock Polska
NIP: 5661690398
Przyjęcia interesantów w kancelarii
poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00
Przyjęcia interesantów przez komornika
wtorek 10:00 – 15:00