Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński Kancelaria Komornicza nr VIII w Płocku ul. Górna 32, 09-402 Płock Polska
(24) 366 10 66
plock.stopczynski@komornik.pl

Rewir

Komornik Sądowy przy SR w Płocku Paweł Stopczyński jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby firmy znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej SR w Płocku tj.:

Miasto Płock oraz Gminy:

  • Bielsk
  • Bodzanów
  • Brudzeń Duży
  • Bulkowo
  • Mała Wieś
  • Radzanowo
  • Słupno
  • Stara Biała
  • Staroźreby
  • Wyszogród

* Informujemy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz.771) komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego.
Ponadto zgodnie z art. 10 ww. ustawy wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Numer rachunku bankowego kancelarii:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 91 16001462 1837 0663 6000 0001