KOMORNIK SĄDOWY

Przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński

Adres

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

w Płocku

Paweł Stopczyński

09-400 Płock

ul. Królewiecka 22

tel. (24) 366 10 66


Konto Bankowe:


 BANK BGŻ BNP Paribas SA

91 1600 1462 1837 0663 6000 0001


Poniżej umieszczone zostały wzory wniosków do pobrania. Każdy składany wniosek powinien być wypełniony czytelnie oraz powinien zawierać jak najwięcej szczegółów identyfikacyjnych dłużnika oraz numer konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności.

Tak wypełniony wniosek, wraz z oryginałem tytułu wykonawczego, należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii komornika.
 
Wszystkie wnioski składane do naszej kancelarii komorniczej powinny, w sposób jasny i czytelny,  zawierać wszystkie niezbędne dane do szybkiej identyfikacji dłużnika, a także powinny zawierać  numer konta bankowego, na który będą przekazywane wyegzekwowane należności. Wypełniony wniosek, z dołączonym oryginałem tytułu wykonawczego, należy złożyć osobiści w siedzibie kancelarii komorniczej lub za pośrednictwem poczty.
 

 

Wniosek egzekucyjny  Wniosek alimentacyjny
  Wniosek
            o eksimję